TV monitoring kanalizace je nejúčinnější způsob, jak zjistit škody na potrubí. Pomocí miniaturních kamer zjistíme příčinu poruchy, bez nutnosti zásahu do infrastruktury budovy. Kamerovým systém je možné lokalizovat poruchy, zjistit stav potrubí, zaústění přípojky, napojení potrubních spojů a další technické detaily uvnitř potrubí. Monitoring se využívá i při kontrole kanalizace po opravě, při vyhledávání revizních šachet, nebo jiných kanalizačních prvků, při opakovaném ucpání kanalizace, zatékání splaškové nebo dešťové vody, propadnutí terénu v blízkosti kanalizace nebo při vlhnutí stěn. 

 

TV monitoring kanalizace vykonáváme pomocí speciálních kamer, kterými analyzujeme možné škody na kanalizaci. Následně stav poškození vyhodnotíme a nahrajeme na DVD záznam pro klienta. 
Nejčastější se TV monitoring kanalizace využívá na:
- zjištění příčiny ucpání kanalizace
- monitoring současného stavu kanalizace
- zjištění původu zápachu v budově
- zatékání odpadové vody do objektu
- přebrání kanalizace po výstavbě 
- zjišťování spádu kanalizace

 

NOVINKY

Mobilné zariadenie

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCE KLIENTŮ

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.