Pokud není budova napojena na veřejnou síť kanalizace, ale využívá vlastní žumpu nebo septik, je potřeba pravidelná kontrola stavu nádrže. Z hlediska zákona je žumpa zařízení na zachytávání odpadových vod. Vody ze žump se odvážejí na likvidaci do vhodných zařízení např. na čistírny odpadních vod (ČOV). Naproti tomu je septik zařízení na čištění odpadních vod, ze kterého jsou vody následně vypouštěné do povrchových nebo podzemních vod. 
Naše společnost zabezpečuje vývoz žump a septiků i z těžko dostupných míst speciálními vozidly. Také z hlediska údržby vykonáváme kontrolu a údržbu čističky odpadních vod pro potřeby na další použití.
Pokud není budova napojena na veřejnou síť kanalizace, ale využívá vlastní žumpu nebo septik, je potřeba pravidelná kontrola stavu nádrže. Z hlediska zákona je žumpa zařízení na zachytávání odpadových vod. Vody ze žump se odvážejí na likvidaci do vhodných zařízení např. na čistírny odpadních vod (ČOV). Naproti tomu je septik zařízení na čištění odpadních vod, ze kterého jsou vody následně vypouštěné do povrchových nebo podzemních vod.

NOVINKY

Mobilné zariadenie

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCE KLIENTŮ

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.