Vedení společnosti

Milan Taška                               Rastislav Berger

taska@aksgroup.sk                    berger@aksgroup.sk

+421 948 148 740                      +421 902 765 000


                            Arpád Ubreži

                            ubrezi@aksgroup.sk               

                            +421 948 111 636  


              Naši obchodníci

Boris Bláha              

blaha@aksgroup.cz              

+420 606 626 656
Fakturační údaje :

AKS group Czech, s.r.o.

Počernická 272/96,

Praha - Malešice,

PSČ 108 00


IČO : 04730798Společnost AKS group Czech, s.r.o. se specializuje na:

NOVINKY

Mobilné zariadenie

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCE KLIENTŮ

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.